Fauna i flora parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Część 1: Ptaki

Broszura stanowi pierwszą część cyklu Fauna i flora parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Przedstawiono w niej fotografie 11 gatunków ptaków zamieszkujących Wielkopolskę (autorstwa Tomasza Skorupki), wraz z ich krótkimi opisami oraz opis gromady ptaków. Publikacja została wydana w 2014 roku przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...