Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Motyle wielkopolskich parków krajobrazowych

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Publikacja przygotowana przez zespół w składzie: Alicja Biłoszewska, Izabela Dziekańska, Jan M. Kaczmarek Zdjęcia: Marek Chwistek, Dorota Kinast, Karolina Ferenc, Rafał Śniegocki Konsultacja merytoryczna: dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB Rysunek na okładce: Anastazja Bilińska Materiały opracowano na podstawie: - WARECKI A. MOTYLE DZIENNE POLSKI. ATLAS BIONOMII. WYD. KOLIBER, NOWY SĄCZ 2010 - BUSZKO J., MASŁOWSKI J. MOTYLE DZIENNE POLSKI. WYD. KOLIBER, NOWY SĄCZ 2015 - ARTYKUŁY NAUKOWE Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Opracowanie i druk: GAMMA Aleksander Urbański Poznań 2022 ISBN: 978-83-966338-0-4

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Okładka publikacji. Widać na niej motyla na zielonym kole oraz tytuł który brzmi

Ilustrowany atlas motyli dla młodszych miłośników krajobrazu

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Wydawca: ZPKWW Teksty: dr Jan Kaczmarek Konsultacja merytoryczna: dr Izabela Dziekańska, dr han. Marcin Sielezniew Ilustracje: Rafał Nikiel Projekt graficzny i skład: Marta Zatylny Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną Otwórz stronę

Rozwiń ...

W tajemniczym świecie przyrody – Scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - pracownicy

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Poznań 2020

Okładka książki - Co w trawie piszczy

Co w trawie piszczy. Legendy i opowieści parków krajobrazowych Wielkopolski

Piotr Basiński

Wydawnictwo: Grafpol

Poznań 2016

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Gady i płazy wielkopolskich parków krajobrazowych

Poznań 2014

Niniejsza publikacja skierowana jest do najmłodszych mieszkańców województwa wielkopolskiego i ma na celu przybliżenie im 20 wybranych gatunków gadów i płazów żyjących na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych. Aby forma i treść publikacji były przystępne dla dzieci i odzwierciedlały dziecięcy sposób postrzegania świata przyjęto zasadę „dzieci - dzieciom”. Dlatego wierszyki i ilustracje zawarte w tej książeczce są dziełem uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Wielkopolski, laureatów II edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Gady i płazy wielkopolskich parków krajobrazowych” zrealizowanego w 2014 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Ligę Ochrony Przyrody Okręg Poznań.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Ssaki wielkopolskich parków krajobrazowych

Poznań 2013

Niniejsza publikacja skierowana jest do najmłodszych mieszkańców województwa wielkopolskiego i ma na celu przybliżenie im 20 wybranych gatunków ssaków żyjących na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych. Aby forma i treść publikacji były przystępne dla dzieci i odzwierciedlały dziecięcy sposób postrzegania świata przyjęto zasadę „dzieci - dzieciom”. Dlatego wierszyki i ilustracje zawarte w tej książeczce są dziełem uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Wielkopolski, laureatów I edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Ssaki wielkopolskich parków krajobrazowych” zrealizowanego w 2013 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Owady parków krajobrazowych Wielkopolski. Zeszyt do kolorowania

Wydawnictwo: Drukarnia Kappadruk

Poznań 2016

Zeszyt do kolorowania, zawierający sylwetki 20 gatunków owadów występujących na terenie parków krajobrazowych Wielkopolski. Aby ułatwić poprawne pokolorowanie owadów, na odwrocie okładki umieszczono zdjęcia wszystkich zaprezentowanych gatunków (autorami fotografii są Tomasz Skorupka i Jacek Wendzonka). Publikacja stanowi kontynuację wydanego w 2015 roku zeszytu do kolorowania "Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski".

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...