Ilustracja zawiera informacje dotyczące obserwacji ptaków z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

ABC Obserwatora Ptaków

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2023

Ilustracja zawierająca informacje dotyczące praktycznych wskazówek dla początkujących obserwatorów ptaków.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Czym dokarmiać ptaki w karmniku?

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2023

Broszura z informacjami o tym, czym dokarmiać ptaki w przydomowych karmnikach.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Jakie ptaki przylatują do Twojego karminka?

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2023

Zima to najlepszy czas by rozpocząć swoją przygodę z ptakami. Brak liści na drzewach i krzewach sprzyja obserwacjom, które w takich warunkach są nieco łatwiejsze niż w innej porze roku. Mamy nadzieję, że ta karta obserwacji będzie pełniła również rolę mini-przewodnika do rozpoznawania ptaków! Zachęcamy Was do podglądania niezwykle ciekawego ptasiego świata, ale róbcie to rozważnie, poniżej kilka wskazówek.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Motyle wielkopolskich parków krajobrazowych

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Publikacja przygotowana przez zespół w składzie: Alicja Biłoszewska, Izabela Dziekańska, Jan M. Kaczmarek Zdjęcia: Marek Chwistek, Dorota Kinast, Karolina Ferenc, Rafał Śniegocki Konsultacja merytoryczna: dr hab. Marcin Sielezniew, prof. UwB Rysunek na okładce: Anastazja Bilińska Materiały opracowano na podstawie: - WARECKI A. MOTYLE DZIENNE POLSKI. ATLAS BIONOMII. WYD. KOLIBER, NOWY SĄCZ 2010 - BUSZKO J., MASŁOWSKI J. MOTYLE DZIENNE POLSKI. WYD. KOLIBER, NOWY SĄCZ 2015 - ARTYKUŁY NAUKOWE Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Opracowanie i druk: GAMMA Aleksander Urbański Poznań 2022 ISBN: 978-83-966338-0-4

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Ilustrowany atlas motyli dla młodszych miłośników krajobrazu

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Teksty: dr Jan Kaczmarek Konsultacja merytoryczna: mgr Izabela Dziekańska, dr han. Marcin Sielezniew - Towarzystwo Ochrony Motyli, Uniwersytet w Białymstoku Ilustracje: Rafał Nikiel Projekt graficzny i skład: Marta Zatylny Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

W tajemniczym świecie przyrody – Scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - pracownicy

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe

Poznań 2020

Zadanie dofi nansowano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 „Środowisko”, Działanie 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałanie 4.5.4. „Edukacja ekologiczna”. Tytuł projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Okładka książki - Co w trawie piszczy

Co w trawie piszczy. Legendy i opowieści parków krajobrazowych Wielkopolski

Piotr Basiński

Wydawnictwo: Grafpol

Poznań 2016

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Gady i płazy wielkopolskich parków krajobrazowych

Poznań 2014

Niniejsza publikacja skierowana jest do najmłodszych mieszkańców województwa wielkopolskiego i ma na celu przybliżenie im 20 wybranych gatunków gadów i płazów żyjących na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych. Aby forma i treść publikacji były przystępne dla dzieci i odzwierciedlały dziecięcy sposób postrzegania świata przyjęto zasadę „dzieci - dzieciom”. Dlatego wierszyki i ilustracje zawarte w tej książeczce są dziełem uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Wielkopolski, laureatów II edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Gady i płazy wielkopolskich parków krajobrazowych” zrealizowanego w 2014 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i Ligę Ochrony Przyrody Okręg Poznań.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Ssaki wielkopolskich parków krajobrazowych

Poznań 2013

Niniejsza publikacja skierowana jest do najmłodszych mieszkańców województwa wielkopolskiego i ma na celu przybliżenie im 20 wybranych gatunków ssaków żyjących na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych. Aby forma i treść publikacji były przystępne dla dzieci i odzwierciedlały dziecięcy sposób postrzegania świata przyjęto zasadę „dzieci - dzieciom”. Dlatego wierszyki i ilustracje zawarte w tej książeczce są dziełem uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Wielkopolski, laureatów I edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Ssaki wielkopolskich parków krajobrazowych” zrealizowanego w 2013 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Owady parków krajobrazowych Wielkopolski. Zeszyt do kolorowania

Wydawnictwo: Drukarnia Kappadruk

Poznań 2016

Zeszyt do kolorowania, zawierający sylwetki 20 gatunków owadów występujących na terenie parków krajobrazowych Wielkopolski. Aby ułatwić poprawne pokolorowanie owadów, na odwrocie okładki umieszczono zdjęcia wszystkich zaprezentowanych gatunków (autorami fotografii są Tomasz Skorupka i Jacek Wendzonka). Publikacja stanowi kontynuację wydanego w 2015 roku zeszytu do kolorowania "Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski".

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...