Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka

Broszura prezentuje podstawowe informacje dotyczące aktywnego spędzania czasu w Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka. Publikacja została wydana przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka" oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...