Projekty

Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Edukacja ekologiczna mieszkańców  województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” RPWP.04.05.04-30-0035/19 RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 Celem projektu było zwiększenie świadomości odbiorców o walorach przyrodniczych Wielkopolski, …

„Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8986/U/400/1485/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 44 020,20 zł na realizację zadania pod nazwą: „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie …

„Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych”

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8986/U/400/1484/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 95 979,80 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych …

Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych wielkopolskich parków krajobrazowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8072/U/400/1262/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 47 964,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat …

Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Lądzie.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 7939/U/400/1261/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 19 530,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie …

Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę.

W ramach projektu planuje się następujące działania: Ochronę stanowiska pełnika europejskiego – rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową, rzadką i zagrożoną w skali całego kraju, jako jedynego miejsca występowania tego gatunku w …

Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym wielkopolskich parków krajobrazowych.

W ramach projektu uzupełnione zostaną luki w trzech ciągach zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Działania wykonane zostaną na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, …

Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw, podcastów i doposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW.

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie, wydanie drukiem i dystrybucję następujących publikacji dotyczących edukacji ekologicznej: kalendarz edukacyjny 2023 „Łąki malowane”, publikacja pokonkursowa „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Motyle wielkopolskich …