Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych wielkopolskich parków krajobrazowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8072/U/400/1262/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 47 964,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych wielkopolskich parków krajobrazowych.”

Projekt zakłada:

  • zorganizowanie 2 konferencji: jednej konferencji jubileuszowej z okazji 25-lecia PK Puszcza Zielonka i Promno; i konferencji krajobrazowej w Powidzkim PK;
  • zorganizowanie cyklu seminariów dot. wybranych parków krajobrazowych oraz aktywnej ochrony przyrody (tematyka: biologia sów; walory przyrodnicze, kulturowe i ochrona wód Lednickiego oraz Powidzkiego PK; biologia gadów; bioróżnorodność grzybów);
  • szkoleń związanych z wybranymi działaniami z zakresu ochrony przyrody realizowanymi przez ZPKWW (ochrona błotniaka łąkowego i ochrona płazów „Akcja Żaba”, opierających się na zaangażowaniu wolontariuszy i lokalnej społeczności; astronomia i ochrona
    ciemnego nieba; nocna fotografia przyrodnicza i astronomiczna).

    Celem powyższych działań jest budowanie poczucia dumy, świadomości ekologicznej mieszkańców Wielkopolski i społecznej odpowiedzialności za walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne parków krajobrazowych, angażowanie ludzi w inicjatywy na rzecz ochrony przyrody.

Termin realizacji do 30.11.2023 r.