Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Lądzie.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 7939/U/400/1261/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 19 530,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Lądzie.”

Projekt zakłada:

1) Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół terenu OEP w Chalinie, obejmującej:

2) Doposażenie ogródka dydaktycznego wokół terenu OEP w Lądzie.

Termin realizacji do 30.11.2023 r.

Logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodaraki wodnej