Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw, podcastów i doposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW.

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie, wydanie drukiem i dystrybucję następujących publikacji dotyczących edukacji ekologicznej: kalendarz edukacyjny 2023 „Łąki malowane”, publikacja pokonkursowa „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Motyle wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Dodatkowo planuje się opracowanie wydawnictwa w formie elektronicznej pn. „Ilustrowany atlas motyli dla młodszych miłośników krajobrazu”, które będzie dystrybuowane za pośrednictwem sieci Internet.

Przewiduje się osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ukształtowaniu właściwych postaw społecznych wobec przyrody wielkopolskich parków krajobrazowych za pośrednictwem wydawnictw edukacyjnych o wysokich walorach estetycznych i edukacyjnych. Druga część przedsięwzięcia zakłada stworzenie serii podcastów o tematyce przyrodniczej pn. „Do Widoku!”, która zostanie opublikowana w Internecie do powszechnego odbioru, dzięki zakupowi odpowiedniego wyposażenia technicznego, niezbędnego do przeprowadzenia nagrań i montażu cyfrowego.

Przewidywany efekt ekologiczny wyprodukowanych podcastów to zapoznanie widzów z problematyką związaną z deficytem wody, ochroną krajobrazu i jego poszczególnych składników, bioróżnorodnością – wszystko w kontekście negatywnego wpływu antropogenicznych zmian klimatu.

Link do podstrony podcastu „Do Widoku!” https://zpkww.pl/edukacja/projekty-edukacyjne/podcast-do-widoku/

Logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu