„Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw podnoszących świadomość ekologiczną”

Umowa dotacji  nr 14644/U/400/1324/2023 z dnia 15.11.2023 Kwota dotacji 112 500,00 zł.
Termin zakończenia: 30.11.2023

W ramach przedsięwzięcia planowane jest opracowanie i wydanie drukiem następujących publikacji dotyczących edukacji ekologicznej:

  • Kalendarza edukacyjnego na 2024 w 2 formatach, przedstawiającego różnorodność świata przyrodniczego wielkopolskich parków krajobrazowych;
  • Publikacji pokonkursowej z serii „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie”
  • Opracowanie nowego projektu graficznego okładki i wydruk publikacji „Kierunek krajobraz parków krajobrazowych Wielkopolski”;
  • Aktualizacja projektu graficznego oraz okładki i druk publikacji dedykowanej dzieciom „Ilustrowany Atlas Motyli”.
Logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu
Logo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu