Projekty

Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Edukacja ekologiczna mieszkańców  województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” RPWP.04.05.04-30-0035/19 RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 Celem projektu było zwiększenie świadomości odbiorców o walorach przyrodniczych Wielkopolski, …

Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych wielkopolskich parków krajobrazowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8072/U/400/1262/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 47 964,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat …

Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Lądzie.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 7939/U/400/1261/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 19 530,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie …

Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw, podcastów i doposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW.

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie, wydanie drukiem i dystrybucję następujących publikacji dotyczących edukacji ekologicznej: kalendarz edukacyjny 2023 „Łąki malowane”, publikacja pokonkursowa „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Motyle wielkopolskich …

Kierunek (zmieniający się) krajobraz: szkolenia dla zwiększenia kompetencji w zakresie interakcji pomiędzy adaptacją do zmian klimatu a ochroną bioróżnorodności.

Projekt przewiduje przeprowadzenie serii szkoleń (terenowych, stacjonarnych/online w zależności od sytuacji epidemicznej) dotyczących negatywnych efektów zmian klimatu na wybrane komponenty bioróżnorodności na terenie województwa wielkopolskiego oraz sposobów im przeciwdziałania. Celem …