Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

W ramach projektu planuje się następujące działania: Ochronę stanowiska pełnika europejskiego – rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową, rzadką i zagrożoną w skali całego kraju, jako jedynego miejsca występowania tego gatunku w …

Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym wielkopolskich parków krajobrazowych.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

W ramach projektu uzupełnione zostaną luki w trzech ciągach zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Działania wykonane zostaną na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, …

„Na Manowce” – spacery po wielkopolskich parkach krajobrazowych 2022″ [zmiana terminów!]

Baner informacyjny spacerów NA MANOWCE

Zapraszamy na czwarty cykl bezpłatnych spacerów przyrodniczych „Na Manowce”, który planujemy w 2022 roku na terenie 14 wielkopolskich parków krajobrazowych.W trakcie spacerów pracownicy ZPKWW jak zwykle opowiedzą o celach ochrony …