Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Edukacja ekologiczna mieszkańców  województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju” RPWP.04.05.04-30-0035/19 RPWP.04.05.04-IZ.00-30-001/19 Celem projektu było zwiększenie świadomości odbiorców o walorach przyrodniczych Wielkopolski, …

„Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8986/U/400/1485/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 44 020,20 zł na realizację zadania pod nazwą: „Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie …

„Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę ich populacji na obszarze wielkopolskich parków krajobrazowych”

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8986/U/400/1484/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 95 979,80 zł na realizację zadania pod nazwą: „Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych …

Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych wielkopolskich parków krajobrazowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 8072/U/400/1262/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 47 964,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Odkrywaj lokalne dziedzictwo: konferencje, seminaria i szkolenia na temat …

Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i w Lądzie.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego podpisał umowę nr 7939/U/400/1261/2023 na udzielenie dotacji do kwoty 19 530,00 zł na realizację zadania pod nazwą: „Doposażenie terenowej infrastruktury edukacyjnej wokół Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie …

 ZAPROSZENIE na spotkanie Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 Ostoja Przemęcka PLH300041 i Dębowa Góra PLH300055 w sprawie projektu planu zadań ochronnych 

logo regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w Poznaniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanieplanówzadań ochronnych dla obszarówNatura 2000, dzięki któremu sporządzone zostaną plany zadań ochronnych (pzo) dla 22 obszarów Natura 2000 w …