Konferencja naukowa z okazji jubileuszy 25-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 30-lecia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

W ubiegłą środę (19.10.22) odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszy 25-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 30-lecia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.  Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa …

Ważny dzień dla organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie n. Wartą.

Plakat Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie n. Wartą.

W miejscu wyjątkowym, którego historia sięga połowy XII wieku- dawnym opactwie pocysterskim w Lądzie, a obecnie Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie podpisano 12 października umowę partnerską regulującą wszystkie …