Konferencja naukowa z okazji jubileuszy 25-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 30-lecia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

W ubiegłą środę (19.10.22) odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszy 25-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 30-lecia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.  Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa …