Szkolenie – Znaczenie różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej

Wielkopolska Izba Rolnicza zaprasza rolników i uczniów szkół rolniczych na cykl szkoleń pod nazwą „Znaczenie różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej”.

Cykl 4 spotkań będzie odbywał się według poniższego harmonogramu:

 Data szkolenia  Miejsce szkolenia  Zgłoszenia przyjmuje
  1  8 września 2022 r.Sala Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, ul. Cysterska 3, gm. Lądek, pow. słupeckiBiuro WIR Konin tel. 791 500 555
  2  9 września 2022 r.Sala Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, ul. Cysterska 3, gm. Lądek, pow. słupeckiBiuro WIR Słupca tel. 537 116 630 lub 605 088 033
  3  22 września 2022 r.Sala Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, ul. Cysterska 3, gm. Lądek, pow. słupeckiBiuro WIR Koło i Turek tel. 733 170 780
  4  23 września 2022 r.Sala Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, ul. Cysterska 3, gm. Lądek, pow. słupeckiBiuro WIR Słupca tel. 537 116 630 lub CKZiU Strzałkowo 503 334 286

Ilośc miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można otrzymać w biurach WIR pod wskazanymi w harmonogramie numerami telefonów.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja pn. „Znaczenie różnorodności biologicznej w przestrzeni rolniczej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.