Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie wydawnictw, podcastów i doposażenie Ośrodków Edukacji Przyrodniczej ZPKWW.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie, wydanie drukiem i dystrybucję następujących publikacji dotyczących edukacji ekologicznej: kalendarz edukacyjny 2023 „Łąki malowane”, publikacja pokonkursowa „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Motyle wielkopolskich …

Kierunek (zmieniający się) krajobraz: szkolenia dla zwiększenia kompetencji w zakresie interakcji pomiędzy adaptacją do zmian klimatu a ochroną bioróżnorodności.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

Projekt przewiduje przeprowadzenie serii szkoleń (terenowych, stacjonarnych/online w zależności od sytuacji epidemicznej) dotyczących negatywnych efektów zmian klimatu na wybrane komponenty bioróżnorodności na terenie województwa wielkopolskiego oraz sposobów im przeciwdziałania. Celem …

Podsumowanie projektu „Ochrona rycyka limosa limosa w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym”

Rycyk, ptak stojący na piasku

Ostatnie kilka miesięcy minęło nam pod hasłem rycyka. Wiosną rozpoczęliśmy wyszukiwanie nielicznych, praktycznie ostatnich terytoriów rycyka na wielkopolskim odcinku doliny Warty. Te działania przyniosły smutne wieści. W Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym, …