Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy

Marek Chwistek

Wydawnictwo: Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF

Bydgoszcz 2013

Album fotograficzny autorstwa Marka Chwistka pt. „Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy” wydany w 2013 roku, powstał na zlecenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wydawcą albumu jest Agencja Promocyjno-Wydawnicza UNIGRAF z Bydgoszczy. Celem albumu jest przedstawienie walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Publikacja liczy 262 strony, podzielone na następujące rozdziały: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, Kultura. Całość poprzedzono wstępem autorstwa Krzysztofa Schwartza i Anny Andrzejewskiej. Uzupełnieniem treści jest mapa parku. Album został wydany w wersji dwujęzycznej polsko-angielskiej. Pełna wersja do pobrania: http://www.czeszewski.unigraf-bydgoszcz.pl/index.html

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Rozwiń ...