Przysmaki wielkopolskie

Zespół redakcyjny: Marzena Wodzińska, Janusz Łakomiec, Małgorzata Walicht, Eliza Mikołajewska-Maruszyńska. Tekst - przepisy: Elżbieta Muszczek, Danuta Zielazińska, Halina Szczecińska, Andżelika Kamińska, Beata Lewandowska, Emil Jackowski, Sylwia Biała, Janina Kałużna, Bożena Pierko, Bogusław Jaśkiewicz, Małorzata Chmurska, Alicja Jercha, Jolanta Mamczak, Wiesław Olczyk, Longina Włodarczak, Anna Kowalska, Barbara Pluskota, Dorota Domagała, Anna Wierzowiecka, Anna Rykowska, Teresa Ignaszak, Marlena Pietrusińska, Andżelika Łuczak, Maria Wesołek, Grazyna Łosoś, Krzysztof Zawada

Wydawnictwo: Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Poznań 2017

Publikacja prezentuje kilka wielkopolskich potraw, które zostały udostępnione przez laureatów I edycji konkursu "Jeden dzień w Sołectwie-przyroda, kultura i tradycja".

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...