Magazyn Krajobraz nr 3 2024_Strona_01

Okładka magazynu. Widać na niej malowaną łąkę, dziecko z siatką na owady oraz kolorowe motyle i trzmiela. W tle klasztor w Lądzie.