Sprzęt telemetria

Zdjęcie urządzenia do badania przemieszczania się ptaków oraz przedmioty z logotypami