WFOŚGW_Nowe logo_pełna nazwa_wer. uzupełniająca_KOLOR

Znak firmowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu