Szkolenie: drzewa, mała retencja, uprawy – Jak w gospodarstwie rolnym radzić sobie ze zmianami klimatu?

Droga śródpolna, na której z lewej strony widać młode drzewa, a z prawej stare drzewa.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dotyczące przeciwdziałania szkodliwym efektom zmian klimatu na działalność gospodarstw rolnych. Prelegentem będzie Patryk Kokociński – młody rolnik ze Snowidowa (gm. Grodzisk Wielkopolski) prowadzący rodzinne gospodarstwo konwencjonalne, …