Znaczenie i ochrona dzikich pszczół

Folder prezentuje podstawowe informacje na temat pszczół, przedstawia ich znaczenie, zagrożenia oraz sposoby ochrony. Publikacja została wydana w 2012 roku przy wparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...