Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych.

Poznań 2018

Niniejsza publikacja skierowana jest do najmłodszych mieszkańców województwa wielkopolskiego i ma na celu przybliżenie im 20 wybranych gatunków grzybów rosnących na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych. Aby forma i treść publikacji były przystępne dla dzieci i odzwierciedlały dziecięcy sposób postrzegania świata, przyjęto zasadę „dzieci-dzieciom”. Dlatego wierszyki i ilustracje zawarte w tej książeczce są dziełem uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Wielkopolski, laureatów I miejsc VI edycji konkursu przyrodniczo-artystycznego „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych” zrealizowanego w 2018 r. przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...