Przewodnik „Puszcza Zielonka i okolice”

Praca zbiorowa pod redakcją Bartosza Krąkowskiego

Wydawnictwo: Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

2018

Wznowione wydanie publikacji, prezentującej walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i jego otoczenia. Publikacja ta stanowi szeroki i usystematyzowany zbiór informacji turystycznej, krajoznawczej, kulturowej i przyrodniczej, który stanowi praktyczny przewodnik będący swoistym zaproszeniem do poznawania uroków Puszczy Zielonki i jej okolic. Publikacja zawiera opis sieci ponad 600 km oznakowanych szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych, nordic walking, kajakowych i konnych uzupełnionych o rozbudowaną infrastrukturę w postaci miejsc odpoczynku, ścieżek edukacyjnych czy leśnych szkół.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...