Po suchym i mokrym lądzie – okładka

Wycinek okładki folderu informacyjnego o ścieżce dydaktycznej.