Okładka wydawnictwa Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego to mozaika pól poprzecinanych pasami drzew i krzewów. Taki krajobraz powstał dzięki podróży tego napoleońskiego generała do Anglii, gdzie uczył się uprawy roli w jak na owe czasy najnowocześniejszych gospodarstwach. Nasadzone rośliny chronią pola przed erozją wietrzną, wspierają retencję wody i stanowią ostoję różnorodności biologicznej. Można tu spotkać wiele gatunków, które nauczyły się funkcjonować w przekształconym przez człowieka krajobrazie.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...