Okładka broszury, przedstawiająca tytuł: MATERIAŁY SZKOLENIOWE oraz nazwę projektu METODY GOSPODAROWANIA ZIELENIĄ OGRODOWĄ W CELU ZWIĘKSZENIA JEJ ATRAKCYJNOŚCI JAKO SIEDLISKA ROZRODCZEGO I ŻEROWISKA DLA MOTYLI, A TAKŻE ZWIĘKSZENIA ZDOLNOŚCI RETENCYJNYCH I ZMNIEJSZANIA EFEKTU WYSPY CIEPŁA

Metody gospodarowania zielenią ogrodową w celu zwiększenia jej atrakcyjności jako siedliska rozrodczego i żerowiska dla motyli, a także zwiększenia zdolności retencyjnych i zmniejszania efektu wyspy ciepła

Tekst: Izabela Dziekańska, dr hab. Marcin Sielezniew Zdjęcia: Izabela Dziekańska, Artur Golis, Marcin Sielezniew, Rafał Śniegocki Rysunki: Rafał Nikiel Skład i oprawa graficzna: Natalia Hałas

Materiał szkoleniowy stanowi jedno z zadań projektu pn. „Kierunek (zmieniający się) krajobraz: szkolenia dla mieszkańców Wielkopolski w celu zwiększenia kompetencji w zakresie interakcji pomiędzy adaptacją do zmian klimatu a ochroną bioróżnorodności”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...