Mapa krajoznawcza Rogalin i okolice

Publikacja została wydana w 2012 roku. Skład i kartografia są dziełem firmy Pietruska&Mierkiewicz Sp. z o.o. Zasadniczą częścią wydawnictwa jest mapa w skali 1:22 000 przedstawiająca fragment Rogalińskiego Parku Krajobrazowego w rejonie miejscowości Rogalinek i Rogalin. Na mapie oprócz wybranych elementów dziedzictwa przyrodniczego (m.in. skupiska dębów, nasadzenia śródpolne) i kulturowego (obiekty zabytkowe) oraz zagospodarowania turystycznego (m.in. obiekty noclegowe, restauracje, ośrodki jazdy konnej, przebieg szlaków) umieszczono również lokalne toponimy (nazwy pól, łąk, lasów, starorzeczy), zebrane przez Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego. Na odwrocie mapy znalazły się teksty tego autora dotyczące dawnych nazw oraz Majątku Rogalin, a także informacje o walorach przyrodniczych, walorach kulturowych i zagospodarowaniu turystycznym Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, przygotowane przez Małgorzatę Kołtowską. Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...