1:2024 Magazyn Krajobraz_lowres_Strona_01

Okładka magazynu, dekoracyjne