Magazyn KRAJOBRAZ 1/2023 (6)

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2023

Zapraszamy do lektury noworocznego numeru Magazynu KRAJOBRAZ, w którym podsumowane zostały nasze ubiegłoroczne działania oraz pojawiła się zapowiedź wydarzeń, planowanych na 2023 rok. Parki krajobrazowe to nie tylko jedno z narzędzi ochrony przyrody, ale także wielki walor dla lokalnych samorządów i mieszkańców. To szansa na rozwój regionu, na stworzenie i promocję marki lokalnej, a co za tym idzie na wykreowanie produktu turystycznego, który stanie się licznie odwiedzanym celem wycieczek wielu Wielkopolan. Dlatego promujemy 14 wielkopolskich parków krajobrazowych w przestrzeni wirtualnej i świętujemy jubileusze. W 2022 roku obchodziliśmy dwie ważne dla nas rocznice: 30-lecie istnienia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego i 25-lecie istnienia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.

Pobierz wersję elektroniczną Otwórz stronę

Rozwiń ...