Okładka kalendarza - przedstawia zamarznięte jezioro z wyspą na jego środku. Na dole napis 2022.

Kalendarz 2022

Paweł Młodkowski, Jan Kaczmarek, Łukasz Ławrysz

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Wszystko to, co widzimy dookoła poza murami naszych domów czy miejsc pracy, to krajobraz. To bardzo pojemna przestrzeń. Jesteśmy jego składową, ale i wypadkową. Ileż zależności powstałych w procesach trwających wiele tysięcy lat, które ukształtowały teren dzisiejszego Województwa Wielkopolskiego definiuje to jak wyglada krajobraz wokół nas? Żyjemy w jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem rzeźby terenu regionów Polski. Mimo, że nie mamy tu wysokich gór, ani dostępu do morza, możemy wybrać się nad jedno z setek jezior, czy odpocząć w pobliżu powolnie płynącej Warty w cieniu kilkusetletnich dębów. Jadąc rowerem możemy śledzić dziesiątki kilometrów zadrzewień śródpolnych. Nie brak tu puszcz, czy śródlądowych wydm. Czy o czymś zapomniałem? Niewątpliwie! Nie sposób bowiem wspomnieć o wszystkich walorach wielkopolski w jednym akapicie. Nie ma czegoś takiego jak pusty krajobraz. Wszystko co widzimy, słyszymy, czujemy - to wątki na ogromnym krośnie, gdzie tkana jest gęsta kanwa rzeczywistości. Stosunkowo od niedawna do obsługi tego krosna za-braliśmy się my. Z perspektywy czasu można niestety jasno powiedzieć, że nie idzie nam to najlepiej. Bo krajobraz to nie tylko „widoczki” na zdjęciach czy tło dla naszej agresywnej ludzkiej bytności. To odbicie naszej przyszłości. Zatem jeżeli krajobraz jest niszczony, pod-dawany antropocentrycznej potrzebie podporządkowania, to jakiego losu spodziewać się możemy? Dlatego tak ważne jest, aby ochrona krajobrazu stała się rolą nas wszystkich. Czas najwyższy, aby spojrzeć na to bardzo trudne zadanie nie jako obserwator oddzielony od trwającej katastrofy klimatycznej pancerną szyba, lecz jako najsilniejsze ogniwo w łańcuchu trzymającym most ku przyszłości nad przepaścią. Krajobraz ciągle się zmienia, jest żywą materią. Każdy rzut oka daje inny kadr. Każdy krok daje nam inną perspektywę przez co inaczej go interpretujemy, czytamy. Prezentujemy wybór 13 fotografii wykonanych z para-lotni, przedstawiających krajobraz. Każdego miesiąca czeka kolejny unikalny kadr, który warto spróbować samodzielnie zinterpretować. Żadnego ze zdjęć autor nie opisał. Jest to zabieg celowy, aby z każdego zdjęcia każdy mógł stworzyć własną, osobistą wyprawę po wielkopolskich krajobrazach. Łukasz Ławrysz

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...