Red_ILUSTROWAzNY_ATLAS_MOTYLI_ONLINE_Strona_03

Okładka publikacji. Widać na niej motyla na zielonym kole oraz tytuł który brzmi "Ilustrowany atlas motyli dla młodszych miłośników krajobrazu"