Okładka publikacji. Widać na niej motyla na zielonym kole oraz tytuł który brzmi

Ilustrowany atlas motyli dla młodszych miłośników krajobrazu

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Wydawca: ZPKWW Teksty: dr Jan Kaczmarek Konsultacja merytoryczna: dr Izabela Dziekańska, dr han. Marcin Sielezniew Ilustracje: Rafał Nikiel Projekt graficzny i skład: Marta Zatylny Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną Otwórz stronę

Rozwiń ...