Ilustrowany atlas motyli dla młodszych miłośników krajobrazu

ZPKWW

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Teksty: dr Jan Kaczmarek Konsultacja merytoryczna: mgr Izabela Dziekańska, dr han. Marcin Sielezniew - Towarzystwo Ochrony Motyli, Uniwersytet w Białymstoku Ilustracje: Rafał Nikiel Projekt graficzny i skład: Marta Zatylny Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...