Okładka wydawnictwa Przemęcki Park Krajobrazowy

Przemęcki Park Krajobrazowy

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Urokliwe tereny lasów, jezior i łąk na zachód od Leszna. Dla jego mieszkańców plaże nad jeziorami Przemęckiego Parku Krajobrazowego to ulubione miejsca wypoczynku. W Parku znajdują się unikalne świetliste dąbrowy, z rzadkimi gatunkami roślin oraz niezwykłym chrząszczem – jelonkiem rogaczem.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Powidzki Park Krajobrazowy

Powidzki Park Krajobrazowy

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Obszar wokół kilkunastu jezior na wschód od Gniezna, obejmujący również Jezioro Powidzkie – największe jezioro w Wielkopolsce. Na jego środku leży Wyspa Sitko – enklawa pełna ptaków, w tym bardzo rzadkich mew czarnogłowych. W czystej wodzie jezior kryją się podwodne łąki ramienicowe. Tworzące je niezwykłe organizmy – ramienice – nie tylko potrzebują bardzo czystej wody, ale i same wspierają proces jej oczyszczania.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Nadwarciański Park Krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

W dolinie środkowej Warty wśród rozległych łąk i pastwisk, między starorzeczami i po obu stronach wijącej się rzeki kryje się królestwo ptaków. Dla jednych to miejsce wyprowadzania lęgów, dla innych przystanek podczas migracji. Ornitolodzy doliczyli się 230 gatunków. Bramą do Parku jest urokliwa miejscowość Pyzdry, która kiedyś była ważnym miastem królewskim. Warto zobaczyć majestatyczny klasztor w Lądzie czy przepiękny pałac biskupi w Ciążeniu.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Lednicki Park Krajobrazowy

Lednicki Park Krajobrazowy

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

W połowie drogi między Poznaniem a Gnieznem wśród wielkopolskich pól leży jezioro Lednica. Największą jego wyspę jako swoją osadę wybrali władcy Polski z czasów pierwszych Piastów. Z lądem łączył ją najdłuższy w ówczesnej Europie most. Na brzegu jeziora – w Dziekanowicach – mieści się Wielkopolski Park Etnograficzny – z bogatym zbiorem drewnianych budynków wiejskich.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa Rogaliński Park Krajobrazowy.

Rogaliński Park Krajobrazowy

Wielu autorów

Wydawnictwo: ZPKWW

Poznań 2022

Skupisko dębów pomnikowych w Rogalinie jest zarazem największym w Europie, liczy łącznie ponad 1400 drzew o obwodzie większym niż 2 metry. Dęby rosną obok pałacu, który uchodzi za najpiękniejszą rezydencję magnacką w Polsce. Dawniej pałac należał do rodziny Raczyńskich. Spoczywa w tym miejscu Edward Raczyński – dawny prezydent Polski na uchodźstwie.

„Kierunek krajobraz” to niepowtarzalna, składająca się z 14 części publikacja, która zabiera czytelnika w podróż po 14 parkach krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Każda część to opowieść o innym parku – o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, o wyjątkowych miejscach i żyjących tu pełnych pasji ludziach, dla których Park jest inspiracją w podejmowaniu działań i wyzwań. To także przewodnik zawierający elementy poradnika turystycznego. Integralną częścią każdej z książek jest zbiór zadań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które zachęcają do odkrywania wielkopolskich krajobrazów wszystkimi zmysłami. Każda kolejna wyprawa pozwala tworzyć bogatą kolekcję pięknych przyrodniczo- kulturowych wspomnień pełnych obrazów, zapachów, dźwięków i emocji. Spakuj je w „Plecak kolekcjonera krajobrazów” i weź udział w naszym wyjątkowym konkursie krajoznawczym.

Zadanie dofinansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 4 "Środowisko", Działanie 4.5 "Ochrona Przyrody", Poddziałanie 4.5.4 "Edukacja ekologiczna". Tytuł projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju".

Otwórz stronę

Rozwiń ...

Okładka wydawnictwa

Kierunek Krajobraz

Agata Rokita, Marek Rokita

Wydawnictwo: Smartlink

Poznań 2021

Wielkopolskie krajobrazy skrywają niejedną tajemnicę. Autorzy zabierają czytelnika w fascynującą podróż po suchym i mokrym lądzie, pachnących latem storczykowych łąkach, baśniowych puszczach, jeziorach i rzekach, wśród zadziwiających organizmów i zabytków naszej kultury. Ta subiektywna narracja relacjonowana przez podróżników i uważnych obserwatorów uczy nas dostrzegania świata wokół. Uczy opisywania zjawisk, procesów i gatunków, nazywania uczuć i emocji, które odczuwamy, obcując z krajobrazem.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Parki krajobrazowe Wielkopolski. Przyroda krajobraz człowiek.

Poznań 2017

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Przewodnik „Puszcza Zielonka i okolice”

Praca zbiorowa pod redakcją Bartosza Krąkowskiego

Wydawnictwo: Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

2018

Wznowione wydanie publikacji, prezentującej walory przyrodnicze i kulturowe Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i jego otoczenia. Publikacja ta stanowi szeroki i usystematyzowany zbiór informacji turystycznej, krajoznawczej, kulturowej i przyrodniczej, który stanowi praktyczny przewodnik będący swoistym zaproszeniem do poznawania uroków Puszczy Zielonki i jej okolic. Publikacja zawiera opis sieci ponad 600 km oznakowanych szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych, nordic walking, kajakowych i konnych uzupełnionych o rozbudowaną infrastrukturę w postaci miejsc odpoczynku, ścieżek edukacyjnych czy leśnych szkół.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Rogaliński Park Krajobrazowy

Kasprzak Krzysztof, Raszka Beata

Wydawnictwo: Wydawnictwo WBPiCAK

Poznań 2011

Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione Publikacja z serii „Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza” prezentująca walory przyrodnicze i kulturowe Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W części ogólnej przewodnika omówiono położenie parku, opisano jego krajobraz i budowę geologiczną. Kolejne rozdziały poświęcono wodom, faunie i florze oraz formom ochrony przyrody – zostały one bogato zilustrowane rycinami przedstawiającymi występujące tu gatunki roślin i zwierząt. W książce zamieszczono opisy ważniejszych miejscowości oraz szlaków turystycznych: pie-szych, rowerowych, konnych i wodnego. Znalazły się także biogramy ludzi związanych z terenami parku, mapki i kolorowe fotografie.

Rozwiń ...

Park Krajobrazowy Promno

Kasprzak Krzysztof, Raszka Beata

Wydawnictwo: Wydawnictwo WBPiCAK

Poznań 2008

Park Krajobrazowy Promno położony jest niedaleko Poznania – na terenie między Pobiedziskami (na północy), a Kostrzynem i Iwnem (na południe). Przedstawiony w przewodniku rejon może być doskonałym celem krótkich weekendowych wycieczek. W publikacji znalazły się informacje o Parku dotyczące jego klimatu, wód powierzchniowych (liczne jeziora i rzeki, łowiska), roślinności (ginące, objęte ochroną gatunki – m.in. kłoć wiechowata, tłustosz pospolity, rosiczki długolistna i okrągłolistna) i zwierząt (m.in. rzadkie już popielice). Czytelnik znajdzie tu także historyczno-krajoznawcze charakterystyki wielu miejscowości leżących w Parku i okolicy (m.in. Pobiedziska, Promno, Czerniejewo, Iwno, Kostrzyn), przebiegi szlaków pieszych, rowerowych, samochodowych i wodnych, opisy ścieżek dydaktycznych oraz biogramy osób związanych z Parkiem i sąsiednimi obszarami. Bogaty i szczegółowy materiał tekstowy uzupełniony został spisem polecanej literatury, kolorowymi fotografiami i mapkami oraz rysunkami roślin i zwierząt.

Rozwiń ...