Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2013

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Zimniewicza

Poznań 2013

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2014

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Zimniewicza

Poznań 2014

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2015

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Zimniewicza

Poznań 2015

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Przysmaki wielkopolskie

Zespół redakcyjny: Marzena Wodzińska, Janusz Łakomiec, Małgorzata Walicht, Eliza Mikołajewska-Maruszyńska. Tekst - przepisy: Elżbieta Muszczek, Danuta Zielazińska, Halina Szczecińska, Andżelika Kamińska, Beata Lewandowska, Emil Jackowski, Sylwia Biała, Janina Kałużna, Bożena Pierko, Bogusław Jaśkiewicz, Małorzata Chmurska, Alicja Jercha, Jolanta Mamczak, Wiesław Olczyk, Longina Włodarczak, Anna Kowalska, Barbara Pluskota, Dorota Domagała, Anna Wierzowiecka, Anna Rykowska, Teresa Ignaszak, Marlena Pietrusińska, Andżelika Łuczak, Maria Wesołek, Grazyna Łosoś, Krzysztof Zawada

Wydawnictwo: Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Poznań 2017

Publikacja prezentuje kilka wielkopolskich potraw, które zostały udostępnione przez laureatów I edycji konkursu "Jeden dzień w Sołectwie-przyroda, kultura i tradycja".

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 2017

Praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Zimniewicza

Poznań 2017

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Owady parków krajobrazowych Wielkopolski. Zeszyt do kolorowania

Wydawnictwo: Drukarnia Kappadruk

Poznań 2016

Zeszyt do kolorowania, zawierający sylwetki 20 gatunków owadów występujących na terenie parków krajobrazowych Wielkopolski. Aby ułatwić poprawne pokolorowanie owadów, na odwrocie okładki umieszczono zdjęcia wszystkich zaprezentowanych gatunków (autorami fotografii są Tomasz Skorupka i Jacek Wendzonka). Publikacja stanowi kontynuację wydanego w 2015 roku zeszytu do kolorowania "Ptaki parków krajobrazowych Wielkopolski".

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Bielik – Perła Wielkopolskich Parków Krajobrazowych

Tadeusz Mizera, Krzysztof Chomicz

Wydawnictwo: ZAPOL

Szczecin-Poznań 2015

Publikacja wydana w 2015 roku stanowi efekt współpracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Komitetu Ochrony Orłów. Przedstawia szereg informacji na temat bielika - największego spośród współcześnie gniazdujących w Polsce ptaków szponiastych. Na kartach publikacji przedstawiono obszerną charakterystykę gatunku, jego wyglądu, sposobu zdobywania pożywienia czy wychowywania potomstwa. Nie zabrakło informacji na temat aktualnego stanu populacji bielika w Polsce, zagrożeń i sposobów ochrony. Ciekawostką są rozważania na temat obecności bielika w godle Polski czy lista nazw tego gatunku w innych językach europejskich. Wszelkie opisy przygotowano w trzech wersjach językowych: po polsku, angielsku i niemiecku. Równoprawną część publikacji stanowią wspaniałe zdjęcia przedstawiające liczne sceny z życia bielików.

Logo WFOŚiGW w Poznaniu

Dofinansowano ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...

Cztery pory roku w parkach krajobrazowych Wielkopolski

Zdjęcia: Karol Budziński, Marek Chwistek, Artur Golis, Marek Kaczmarek, Milena Kuleczka, Magdalena Piątkowska, Paweł Śliwa Konsultacja merytoryczna: Marzena Wodzińska, Janusz Łakomiec, Paweł Śliwa

Wydawnictwo: Bogucki Wydawnictwo Naukowe

2015

Album zawiera zdjęcia z wielkopolskich parków krajobrazowych w różnych porach roku.

Pobierz wersję elektroniczną

Rozwiń ...