Park etnograficzny w Dziekanowicach

Staropolska drewniana chata kryta strzechą z drewnianym płotem.