Park Etnograficzny w Dziekanowicach

Ludzie patrzący na tablicę informacyjną przed wejściem do Parku Etnograficznego w Dziekanowicach