Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego:

2014:

 • Laureat konkursu Panteon Polskiej Ekologii w kategorii „Jednostka wspomagająca”,

2013:

 • Laureat XIV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii „Promotor Ekologii”,

2011:

 • Przyjaciel Aktywnego Wolontariusza, tytuł przyznany przez grupę wielkopolskich organizacji pozarządowych z Europejskim Forum Studentów AEGEE-Poznań na czele.
 • III miejsce w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego „Wielkie Odkrywanie Wielkopolski – Perły w koronie” w kategorii „Atrakcja turystyczna” dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego,

Nagrody i wyróżnienia dla publikacji wydanych z udziałem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego:

2015:

 • Przewodnik „Puszcza Zielonka i okolice” – Dyplom Marszałka Województwa Wielkopolskiego, XXIV Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

2014:

 • Zestaw map parków krajobrazowych Wielkopolski – I miejsce w kategorii „Mapy i atlasy”, XXIII Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej,
 • Przewodnik „Śladami wiary po Puszczy Zielonka” – wyróżnienie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych, XXIII Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

2013:

 • Przewodnik „Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie” – II miejsce w kategorii „Przewodniki”, XXII Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej,
 • Przewodnik „Puszcza Pyzdrska – piękno do odkrycia” – III miejsce w kategorii „Przewodniki”, XXII Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej,
 • „Obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe w województwie wielkopolskim” – wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego, XXII Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej,

2011:

 • Mapa turystyczna „Puszcza Pyzdrska” – II miejsce w kategorii „Mapy i atlasy”, XX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej,

2010:

 • „Kanon Krajoznawczy Województwa Wielkopolskiego” – nagroda specjalna Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nagroda Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich, XIX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej,
 • „Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka” – nagroda specjalna Marszałka Województwa Wielkopolskiego, XIX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej,
 • „Wielkopolska. Mapa ochrony przyrody” – wyróżnienie w kategorii „Mapa i plan turystyczny”, konkurs Magazynu Literackiego Książki „Najlepsze publikacje turystyczne w 2010 roku”,

2006:

 • Przewodnik „Wielka Pętla Wielkopolski”, element przedsięwzięcia multimedialnego, obejmującego publikację, film dokumentalny, serię filmów telewizyjnych, archiwum około 8 tysięcy zdjęć – nagroda specjalna, III edycja Nagrody Przyjaznego Brzegu,