Organizacja konferencji i szkoleń

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego organizuje konferencje naukowe, konferencje metodyczne, szkolenia, spotkania przedstawicieli różnych instytucji, stanowiące okazję do wzmocnienia kompetencji i wymiany doświadczeń.