Czynna ochrona przyrody

Wybrane projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody:

 • Program nasadzeń drzew i krzewów (m.in. jarzębu brekinii, drzew owocowych),
 • Zwiększenie bioróżnorodności Polski poprzez ekoresocjalizację osadzonych,
 • Ochrona dziko żyjących pszczołowatych,
 • Zwiększanie liczby miejsc rozrodu dla ptaków (budki lęgowe dla gągołów i puszczyków, platformy gniazdowe dla rybitw i śmieszek, platformy pod gniazda dla bocianów białych),
 • Usuwanie niepożądanych elementów z gniazd bocianów białych,
 • Mała retencja,
 • Akcje sprzątania parków krajobrazowych,
 • Ochrona pomnikowej alei kasztanowców białych w Zielonce (Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka),
 • Czynna ochrona popielicy (Sierakowski Park Krajobrazowy),
 • Odłowy norki amerykańskiej (Nadwarciański Park Krajobrazowy, Lednicki Park Krajobrazowy),
 • Rewitalizacja zbiorników wodnych (Park Krajobrazowy im. gen. D. Chłapowskiego),
 • Zabezpieczanie drzew o okazałych rozmiarach przed zgryzaniem przez bobry (Rogaliński Park Krajobrazowy),
 • Czynna ochrona migrujących płazów (Nadwarciański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolina Baryczy),
 • Inicjowanie ustanawiania pomników przyrody (Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy),

Bieżące informacje na temat działań z zakresu czynnej ochrony przyrody znaleźć można w dziale Aktualności (tag Czynna ochrona przyrody).