Archiwum

Wyniki  VII edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego: „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”

 W dniach 2 – 4 lipca br. odbyło się posiedzenie komisji, składającej się z przedstawicieli Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ligi Ochrony Przyrody, która dokonała oceny konkursowych prac plastycznych i literackich.

W konkursie „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych” udział wzięli uczniowie klas IV – VI z 64 szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Łącznie nadesłano 780 prac, z czego 45 nie spełniły warunków regulaminu (inne niż wymienione gatunki roślin). Ocenie podlegało 735 prac,    w tym 528 prac plastycznych i 207 prac literackich. Wybór najlepszych prac nie był prosty, jednak po burzliwych obradach, komisja wyłoniła zwycięzców.

Laureatów wraz z nauczycielami koordynującymi, zapraszamy na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się 25 października 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział oraz piękne prace  i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Wyniki konkursu (do pobrania)

Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

Małgorzata Walicht

Konkurs „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w kolejnej – VII edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas IV – VI z terenu województwa wielkopolskiego. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy literackiej (wierszyk) lub/i pracy plastycznej (rysunek) dotyczącej roślin wodnych i bagiennych.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w książce pt. „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie. Rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych”.

Pobierz informacje o konkursie:

Regulamin, karty informacyjne i oświadczenia

Materiały pomocnicze

Eliza Mikołajewska-Maruszyńska

Małgorzata Walicht