ZAPROSZENIE na spotkanie Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 Ostoja Przemęcka PLH300041 i Dębowa Góra PLH300055 w sprawie projektu planu zadań ochronnych 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu realizuje projekt nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanieplanówzadań ochronnych dla obszarówNatura 2000, dzięki któremu sporządzone zostaną plany zadań ochronnych (pzo) dla 22 obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim.

Dla każdego obszaru Natura 2000 objętego projektem, tworzone są Zespoły Lokalnej Współpracy (ZLW), które umożliwiają zainteresowanym osobom, podmiotom, grupom interesu oraz instytucjom publicznym udział w procesie tworzenia projektu pzo. W ramach poszczególnych Zespołów organizowane są spotkania warsztatowe. Spotkania warsztatowe ZLW obędą się w formie online, na platformie MS Teams.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w I spotkaniu Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 Ostoja Przemęcka PLH300041 i Dębowa Góra PLH300055, które odbędzie się 3 sierpnia2023 r., od godz. 10:00. Link do spotkań zostanie przesłany w przededniu wydarzenia.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną podstawy prawne i teoretyczne opracowywania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz założenia realizowanego projektu.

Zgłoszenia do Zespołów Lokalnej Współpracy prosimy przesyłać do 31 lipca 2023 r., na dres email: michal.jankowski@poznan.rdos.gov.pl. Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr. telefonu 61 639 64 48.

Dołączanie do spotkania w aplikacji MS Teams nie wymaga pobrania dodatkowego oprogramowania, zatem mogą Państwo połączyć się z nami w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

______________

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przemęcka PLH300041 i Dębowa Góra PLH300055 przygotowywany jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.