Podsumowanie i fotorelacja z I Festiwalu Krajobrazu

Dobiegła końca I edycja Festiwalu Krajobrazu w Chalinie.

Poprzez organizację tego wydarzenia spełniliśmy przede wszystkim potrzebę promocji walorów regionu Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, w szczególności lokalnych twórców, rękodzielników, producentów produktów lokalnych oraz promocję walorów przyrodniczych i turystycznych Puszczy Noteckiej i jej najbliższego sąsiedztwa. To także przestrzeń do dyskusji nad problemami związanymi z błędną interpretacją elementów krajobrazu, niedostateczną ich ochroną a także z kryzysem klimatycznym. Festiwal Krajobrazu to również Kampus Naukowy studentów poznańskich uczelni wyższych, którzy prezentowali swoje dziedziny nauki w swobodny sposób. Ważną częścią wydarzenia była także specjalnie zorganizowana debata na temat zadzewień przyrdożnych, która odbyła się w gronie specjalistów i przedstawicieli samorządów.

Debata pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie zadrzewień przydrożnych wady i zalety drzew rosnących przy drogach na szczeblu rządowym i samorządowym. Mówiliśmy o barierach ochronnych, nasadzeniach w odpowiedniej odległości, konieczności rozmów z projektantami i ich otwartym kreatywnym podejściu do zadań inwestycyjnych biorących pod uwagę już występujące zadrzewienia. Wiem, że ciąg dalszy nastąpi, gdyż mamy wiele jeszcze do zrobienia w Wielkopolsce

Jacek Bogusławski
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Festiwal rozpoczęliśmy od wręczenia odznaki Przyjaciel Parków Krajobrazowych, dla Posła Rafała Grupińskiego. Odznaka wręczana jest osobom, które wyjątkowo aktywnie angażują się w ochronę krajobrazu wielkopolski, promując jego liczne walory i ideę jego ochrony, a i więc w tym przypadku odznaka została przyznana odpowiedniej osobie, jako że Poseł Rafał Grupiński od zawsze był wiernym sojusznikiem ochrony krajobrazów Wielkopolski.

To symbol osób szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, aktywnie uczestniczących w organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięciach i wspierających nasze wspólne działania

Jacek Bogusławski
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Po podsumowaniu informacji z ponad 20 stoisk podmiotów, które przyjęły zaproszenie do przedstawienia swojej oferty wiemy, że na Festiwalu Krajobrazu zjawiło się ponad 300 osób. Dodatkowo, strefę nauki tworzyło ponad 40 studentów, którzy przyjechali z Poznańskich uczelni, aby promować dziedziny, które zgłębiają na swoich kierunkach. Kolejne 60 osób tworzyło wioskę tematyczną, w której największym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia, gdzie kowal na żywo wykuwał drobne ozdoby z metalu oraz stoisko edukacyjno-promocyjne Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, które w zamian za kilogram makulatury wydawało sadzonki drzew liściastych.

Głównym celem, a jednocześnie wyzwaniem, jakie stało przed organizatorami było przekierowanie podejścia w postrzeganiu otaczającej nas przestrzeni z jednowymiarowego na całościowe. Temu służyć miały warsztaty przyrodnicze i sensoryczne, debata klimatycza i spacery dydaktyczne. Ważnym elementem będzie również prezentacja doświadczeń naukowych.

Rafał Śniegocki
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Z wielkim zainteresowaniem spotkał się również konkurs „Moda na ekologię” w którym udział wzięło 29 zespołów i uczestników indywidualnych ze szkół podstawowych z naszego regionu. Uczniowie przebrali się w stroje przypominające wodne zwierzęta. Jednocześnie przedstawiali ekologiczny manifest, podkreślający postępujące zanieczyszczenie środowisk, w których żyją zwierzęta będące inspiracją do ich kreacji. Ocena tych strojów nie była rzeczą łatwą, jednak udało się wybrać trzy miejsca i trzy wyróżnienia.

Chciałbym pogratulować wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom i nauczycielom za pomoc w tworzeniu ekologicznych kreacji. Kreatywność ekologiczna nie zna granic. Komisja wyróżniła 3 stroje i przyznała 3 miejsca na podium, w którym wygrał team ze Szkoły Podstawowej w Kwilczu w składzie Inga, Nadia, Nikola oraz Magdalena

Jacek Bogusławski
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Bardzo ważnym i potrzebnym punktem programu była debata klimatyczna zorganizowana w formie panelu i dyskusji na scenie pod hasłem „Przy szklance wody porozmawiajmy o klimacie”. Czołowi specjaliści z zakresu biologii, klimatologii, ochrony przyrody mogli przedstawić swoje tematy badawcze i wskazać najważniejsze wg. nich problemy skutkujące krytycznie głębokim deficytem wody w przyrodzie, zagrożeniem suszą i pogarszającym się stanem czystości wód.

Panel tworzyli:
prof. dr hab. Bogdan Chojnicki,
dr hab. Maciej Gąbka,
dr Kamil Szpotkowski
Daniel Lisek – Zastępca Dyrektora ZPKWW

Bardzo ważne były pytania zadane prelegentom przez słuchaczy, a dotyczyły głównie problemów najbardziej palących wielkopolan – deficytu wody w rolnictwie i pogarszającego się stanu czystości wód jezior i rzek. Była to pierwsza debata tego typu, będąca próbą holistycznego przedstawienia problemu zmian klimatycznych i roli człowieka w ich postępowaniu, zorganizowana w wielkopolskich parkach krajobrazowych.

            Festiwal nie skończył się wraz z debatą, lecz trwał jeszcze kilka godzin, w międzyczasie zapraszając do zapoznania się z tradycją sokolnictwa, prezentowaną przez Sekcję Sokolniczą Koła Naukowego Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wytrwałych w walce z komarami czekała nagroda w postaci projekcji wspaniałego filmu „Serce Dębu” Laurenta Charbonniera, nominowanego do Cezara czyli nagrody Francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej. Festiwal zakończył się dopiero po pełnym emocji spotkaniu przy ognisku z kolektywem „Karawana Opowieści” która uraczyła nas ucztą dla uszu i wyobraźni przedstawiając opowieść o tym dlaczego morze piasek kradnie i pokazie krajobrazu nocnego nieba.

Festiwal Krajobrazu z pewnością na stałe wpisze się do kalendarza imprez organizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z I Festiwalu Krajobrazu, który odbył się w sobotę 20 maja 2023 r w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Chalinie!

Relacja video już krótce!

Więcej zdjęć na profilu Gminy Sieraków