Konferencja naukowa z okazji jubileuszy 25-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 30-lecia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego

W ubiegłą środę (19.10.22) odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszy 25-lecia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego oraz 30-lecia Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.  Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa …

Poprawa i przywrócenie właściwego stanu ochrony gatunków objętych ochroną oraz zagrożonych poprzez utrzymanie i odbudowę.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

W ramach projektu planuje się następujące działania: Ochronę stanowiska pełnika europejskiego – rośliny objętej ścisłą ochroną gatunkową, rzadką i zagrożoną w skali całego kraju, jako jedynego miejsca występowania tego gatunku w …

Tworzenie ciągów ekologicznych i zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym wielkopolskich parków krajobrazowych.

Logo wojewodzkiego funduszu ochrony srodowiska i gospodarki wodnej

W ramach projektu uzupełnione zostaną luki w trzech ciągach zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Działania wykonane zostaną na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, …

Ważny dzień dla organizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie n. Wartą.

Plakat Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie n. Wartą.

W miejscu wyjątkowym, którego historia sięga połowy XII wieku- dawnym opactwie pocysterskim w Lądzie, a obecnie Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie podpisano 12 października umowę partnerską regulującą wszystkie …