Organizacja turystyki

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego prowadzi szereg działań związanych z organizacją działalności turystycznej, wśród których warto wymienić takie działania, jak:

  • wytyczanie ścieżek dydaktycznych: znakowanie, tworzenie infrastruktury (tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmieci), przygotowywanie publikacji,
  • wyznaczanie tras nordic walking,
  • tworzenie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej (tablice edukacyjne, przystanki-muzeum, ławki edukacyjne),
  • tworzenie infrastruktury do gier turystycznych (questy, Zielony Punkt Kontrolny),
  • wydawanie publikacji turystycznych (przewodniki turystyczne, mapy, katalogi gospodarstw agroturystycznych, foldery, paszport turystyczny),
  • organizacja rajdów turystycznych,
  • organizacja konkursów turystyczno-krajoznawczych,
  • popularyzacja wiedzy o walorach turystycznych parków krajobrazowych regionu (poprzez stronę internetową, publikacje, udział w festynach, targach, imprezach plenerowych).

Bieżące informacje o organizacji rajdów i innych imprez turystycznych znaleźć można w dziale Aktualności (tag Rajdy) oraz w dziale Kalendarium.